Oceana glæder sig over planen om nye beskyttede havområder i Kattegat | Oceana

Oceana glæder sig over planen om nye beskyttede havområder i Kattegat

Press Release Date: January 29, 2015

Location:

Contact:

Anna Baxter | email: abaxter@oceana.org
Anna Baxter

I fredags fremlagde Naturstyrelsen sit forslag til nye beskyttede havområder i Kattegat, med den hensigt at beskytte blødbundshabitater – levesteder som i dag ikke har nogen form for beskyttelse. De nye beskyttede havområder er udvalgt blandt andet på grund af Oceana’s fund af sjældne habitater i området, som blev fundet på togter i 2011 og 2012. Blandt disse habitater er et dyresamfund opkaldt efter den sjældne tangloppe, Haploops, samt hestemuslinge-samfundet; begge samfund var anset som værende uddød i Kattegat. De findes begge stadig i Øresund, men Oceana’s fund af dem i Kattegat var ny og vigtig viden.

“Vi er meget glade over at høre at beskyttelse af de blødbundshabitater i Kattegat, som vi fandt og foreslog til beskyttelse allerede i 2011, omsider bliver en realitet”  siger Hanna Paulomaki, projektleder hos Oceana’s Østersøkontor. ”Med dette tiltag med de nye beskyttede havområder tager Danmark en ledende rolle i Europa i at beskytte vigtige levesteder på blødbund. Blødbund er generelt ikke tilstrækkeligt anerkendt, selv om de udgør et vigtigt leve- og fødegrundlag for en række andre arter”.

I alt har Naturstyrelsen planlagt at udpege seks nye beskyttede områder i Kattegat. Disse nye beskyttede områder vil blive forvaltet og beskyttet mod menneskeskabte trusler, såsom bundtrawling, som forstyrrer havbunden voldsomt.

“Vi er også glade for at se at myndighederne opsætter forvaltningsforanstaltninger for områderne i Kattegat, eksempeltvis for fiskeriet, da ordentlig forvaltning er altafgørende for at sikre disse habitater på lang sigt”, tilføjer Christina Abel, biolog ved Oceana’s Østersøkontor. 

Se flere billeder: http://bit.ly/1BxwZQQ